Brandsikring, rådgivning og installation i Slagelse

Brandalarmer redder liv – derfor skal man tage brandsikring alvorligt.

Her hos Dalmose EL-Service i Slagelse tilbyder vi professionel installation af alle typer brandalarmer og brandsikringsløsninger til primært virksomheder og institutioner, men også til private. Kontakt os i dag for at hør, hvordan vi kan hjælpe dig, din virksomhed eller institution på ☎️ 58 18 80 16 eller el@dalmose-el.dk. Vores autoriserede el-installatører og rådgiver vil vejlede dig, så du får den bedste løsning – uanset behov og omfang.

 

Brandalarmer giver tryghed

Når det drejer sig om sikkerhed og værdier, er der flere forskellige parametre at overveje – specielt når det gælder brandalarmer og sikringsløsninger.

En brand kan være altødelæggende og koste menneskeliv, derfor er det en sikkerhedsfaktor, der skal tages alvorligt. Med installation af et Automatisk Brandalarmanlæg (ABA-anlæg) eller et Automatiske Brandventilationsanlæg (ABV) kan du sikre både dit hjem eller din virksomhed.

ABA – Automatisk brandalarmanlæg

Dalmose El-Service sikrer mennesker og værdier og dermed virksomhedens fremtidige drift. Derfor er et ABA-anlæg en vigtig del for jeres sikkerhed, samtidig er et automatisk brandalarmsystem mere og mere udbredt grundet strengere regler inden for brandsikring af byggerier. ABA anlægget er jeres tryghed og sikkerhed for en hurtigt detektering af en evt. brand i bygningen.

 

Hvad er et ABA-anlæg?

Et ABA-anlæg er et elektronisk overvågningsanlæg. Når brandalarmen aktiveres, sendes der en alarm til brandvæsnet.

Opbygning af et ABA-anlæg kan variere fra bygning til bygning og afhængig af krav fra beredskabet. Det er som oftest grundet lovkrav, at man installerer et ABA anlæg, men det kan også være grundet sikring af virksomheden.

Dalmose EL-Service giver jer gratis rådgivning, før I beslutter jer, og vi tilpasser altid jeres ABA-system til jeres og bygningsreglements krav.

En DBI-godkendt ABA-installatører er en virksomhed, der installerer og servicerer ABA-anlæg, der er udført i henhold til DBI’s retningslinjer og har en DBI-certificeret personansat, og vi er naturligvis opdateret med de seneste lovkrav og den nyeste teknologi, så du trygt kan kontakte os på ☎️58 18 80 16

ABV – Automatiske brandventilationsanlæg

Et brandventilationsanlæg ventilerer røg og varme ud af en brændende bygning eller lokale. Det sænker temperaturen og begrænser risikoen for røggaseksplosion. Anlægget sikrer ydermere, at der er røgfrie flugtveje så længe som muligt, fordi anlægget automatisk åbner f.eks. døre og vinduer, så varm luft og farlige røggasser kan slippe ud. Det øger chancerne for at komme sikkert ud.

ABV-anlæg kan aktiveres automatisk ved detektering af varme eller røg i rummet. Når ABV-anlæg er installeret i et område, overvåget af ABA-anlæg, skal ABA-anlæg kunne aktivere ABV-anlægget.

Det skal også være muligt for redningsberedskabet at aktivere ABV-anlæg manuelt.

ABV-anlæg skal udføres i overensstemmelse med DBI Retningslinje 027 Brand-ventilationsanlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse eller en tilsvarende standard/norm. Kontakt os på ☎️58 18 80 16 og lad os sammen finde den løsning, der passer dit eller virksomhedens behov.

 

Kontakt os

10 + 7 =

Find os

Trafikcenter Alle 8
4200 Slagelse
CVR: 1616 7444
el@dalmose-el.dk
Tlf.: 58 18 80 16