Vil du beskytte og sikre dit hjem og din virksomhed mod lynnedslag?

Hvad er transientbeskyttelse?

En transientbeskyttelse kan ikke forhindre et lynnedslag, men installeres for at beskytte dine elektriske systemer og minimere skaderne ved:

  • Elektronik i udstyr
  • Systemnedbrud
  • Driftstop
  • Efterfølgende periodiske fejl

Der er faktisk større risiko for at blive påvirket af indirekte lyn fremfor et direkte lynnedslag. Det betyder, at et lyn, der slår ned 1-2 km væk kan ødelægge alt elektronik og alle maskiner i dit hjem eller i din virksomhed.

Uden transientbeskyttelse kan der opstå en overspænding i installationen, som måske beskadiger de elektriske enheder, hvis den overstiger enhedernes impulsholdespænding. Når du har transientbeskyttelse begrænses overspændingen, da overspændingstransienter afledes sikkert, og derved sikres installationerne.

Som din professionelle elektriker i Slagelse ved vi, hvor vigtigt det er, at du får installeret transientbeskyttelse, fordi du kan sikre dig mod de voldsomme kræfter, der er i indirekte lynnedslag.

Transientbeskyttelse sikrer også mod overspænding som følge af arbejde på elnettet.

Hos Dalmose El-Service rådgiver vi dig om og installerer transientbeskyttelse både i private hjem og på din virksomhed – kontakt os på 📞  58 18 80 16.

Transientbeskyttelse Slagelse

De gældende el-regler skal beskytte dig

Hos Dalmose El-Service i Slagelse​ er vi altid opdaterede med el-branchens nyeste tiltag og lovkrav. En af vores opgaver er at informere vores kunder og samarbejdspartnere omkring nye retningslinjer og regler.

Ifølge el-reglerne fra 2019 skal der installeres transientbeskyttelse som beskyttelse af:

  • Menneskeliv
  • Offentlige serviceydelser
  • Kommercielle eller industrielle aktiviteter
  • Stort antal personer
Transientbeskyttelse Lyn Slagelse

Lynnedslag i virksomheden? Dalmose monterer transientbeskyttelse i Slagelse

Din virksomhed kan være sårbar, hvis el-installationerne ikke er beskyttelse mod overspænding. Overspænding fra et lynnedslag kan ødelægge alt elektronisk udstyr og give permanente forringelser helt op til 2 km fra nedslagsstedet.

Udover at der kan være direkte omkostninger ved synlige og usynlige skader på elektronisk udstyr, så risikerer du også produktionsstop og datatab.

Dalmose El-Service er autoriseret el-installatør og har lang erfaring med transientbeskyttelse i virksomheder. Vi rådgiver dig om den bedste løsning, laver installationen og servicerer efterfølgende – ring trygt til os 📞 58 18 80 16

I 2019 kom der nye el-regler for kravene for installation af transientbeskyttelse i virksomheder – derfor er det vigtigt at få tjekket jeres el-tavler og el-installationer af en autoriseret el-installatør.

Beskyt dit landbrug mod strømnedbrud og datatab

I det moderne landbrug er elektroniske systemer og udstyr en uundværlig og integreret del af den daglige drift. Desværre ser vi også, at hyppigheden af tordenvejr er steget markant, og det kan medføre overspændingsskader, produktionsstop og driftsforstyrrelser, som er farligt for en landbrugsvirksomhed.

Dalmose El-Service​ er eksperter i rådgivning, installation og service af transientbeskyttelse i landbruget. Ring trygt til os på 📞 58 18 80 16 – så rådgiver vi dig om transientbeskyttelse og hjælper dig med at sikre, at din landbrugsproduktion kører fejlfrit uden nedbrud i el-systemerne grundet lynnedslag.

Transienter (overspænding på el-nettet) kan på kort tid ødelægge alt elektronisk udstyr og maskiner, hvilket medfører nedbrud og forringelser – med store økonomiske konsekvenser for enhver produktion fx nedbrud i ventilationsanlæg, vandingssystemer, foderautomater, malkeanlæg, svagstrømsanlæg, signal- og datatransmissioner.

Transientbeskyttelse Landbrug Slagelse

Det er vigtigt at tjekke op med dit forsikringsselskab vedr. transientbeskyttelse. Flere forsikringsselskaber sætter transientbeskyttelse som krav inden for landbruget. Dalmose El-Service​ i Slagelse har stor erfaring inden for transientbeskyttelse i landbruget.

Kontakt Dalmose El-Service på​ 📞 58 18 80 16 – vi rådgiver, laver installationen og servicerer efterfølgende.

FAQ

– Ofte stillede spørgsmål

Hvordan virker transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse fungerer ved at lede og aflade pludselige overspændinger eller transienter væk fra elektroniske komponenter og dermed beskytte dem mod skader.

Hvordan monteres transientbeskyttelse?

Transientbeskyttelse monteres ved at tilslutte en særlig beskyttelsesenhed mellem elektronikken og strømforsyningen. Denne enhed hjælper med at fjerne farlige overspændinger, der kan skade elektronikken, så den forbliver sikker og fungerer godt.

Er transientbeskyttelse et lovkrav?

Alle nye installationer skal beskyttes mod farlige overspændinger. Det er særlig vigtigt i situationer, hvor overspændinger kan have alvorlige konsekvenser for menneskers liv og offentlige tjenester.

Hvad koster transientbeskyttelse?

Prisen for transientbeskyttelse kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder typen af enheder der skal beskyttes, niveauet af beskyttelse der kræves, og det valgte transientbeskyttelsessystem.

Kontakt os

Find os

Trafikcenter Alle 8
4200 Slagelse
CVR: 1616 7444
el@dalmose-el.dk
Tlf.: 58 18 80 16

Elektriker Slagelse