Termografi af EL-tavler på Sjælland og Slagelse

 

1 ud af 4 brande opstår pga. fejl eller kortslutninger i el-installationer – med el-termografering kan man identificere begyndende nedbrud og defekter på installationer og derved forebygge brand.

Dalmose El-Service A/S er ISO9001:2015 og DBI (Dansk Brand og sikringsteknisk Institut), godkendt termografvirksomhed, vores termograf er personcertificeret til at udføre el-termografi

Vi har konkurrencedygtige priser på alt inden for el-termografering til landbrug, erhverv, industri og private.

Vi kører ud til termograferingsopgaver på hele Midt- og Vestsjælland og har mange kunder i Skælskør, Korsør, Ringsted, Sorø og Næstved.

Kontakt os i dag på 58 18 80 16 eller på el@dalmose-el.dk og du hører snarest fra os!

 

Hvad er termografi?

Alle objekter med en temperatur på over -273 grader celsius, udleder en infrarød stråling, som man kan se med et termografikamera. Ud fra hvor intenst en infrarød stråling er, kan termografikameraet bestemme temperaturen på overfladen. På den måde finder man defekter, fejl og eventuelle begyndende kortslutninger.

 

Hvorfor termografere?

Man termograferer for at undgå fejl og kortslutninger i el-installationer, som ellers kunne forårsage meget alvorlige skader på både bygninger, produktioner og ikke mindst
mennesker.

 

Undgå drifts- og produktionsstop

El-tavler kan gå i brand, hvis de kortslutter. Det kan ske, hvis tavlerne er overophedede, overbelastede eller defekte.

Produktionsstop er altid en bekostelig affære, og med så meget fokus på fordelene ved at el-termografere, får vi flere og flere henvendelser fra alle typer af virksomheder og landbrug. Ved at lade vores certificerede termograf termografere, kan produktionsstop og ødelæggelser helt undgås.

 

El-termografering i praksis – erhverv og industri

Din produktion er fortsat i drift, når vi termograferer. Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer.

Her listes nogle af de el-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning, eller hvis de er ødelagte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

Brug for en termograf? Vi kører ud til termograferingsopgaver i den vestlige del af Sjælland, og har en stor kundekreds i Slagelse, Næstved og Ringsted. Kontakt os i dag på 58 18 80 16 eller på el@dalmose-el.dk og du hører snarest fra os!

 

Termografering af landbrug

Dalmose El-Service termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder i hele området.

Når vi hos Dalmose El-Service termograferer et landbrug, sikrer vi at alle anlæg, maskiner og elinstallationer er i optimal stand.

Vi termograferer bl.a.

 • Styrings- og eltavler
 • Markvandingsanlæg
 • Malkeanlæg
 • Korntørringsanlæg
 • Ventilationsanlæg (også i eks. kornsiloer)

Dalmose El-Service er medlem af TS-gruppen, og derigennem har vi et landsdækkende samarbejde med flere forsikringsselskaber, som har øget fokus på el-sikkerhed – især hos landbrug. Det koster både ejer og forsikringsselskab dyrt, hvis en landbrugsproduktion brænder ned, eller hvis driften stoppes pga. skader på el-komponenter. Læs om vores landsdækkende samarbejde med Gjensidige Forsikring.

Har du spørgsmål i forbindelse med termografering af el-tavler i landbruget? Kontakt os på 58 18 80 16 eller på el@dalmose-el.dk og du hører snarest fra os!

 

Bygningstermografering

Bygningstermografering er noget andet end el-termografering. Med termografering af bygninger er formålet oftest at afdække potentielle muligheder for energibesparelser, og det kan vi også hjælpe dig med – uanset om du henvender dig privat eller for din virksomhed.

 

Vi klarer dokumentation og rapport!

Hvis vores termograf opdager alvorlige skader eller fejl, bliver du eller den driftsansvarlige informeret øjeblikkeligt, så der kan reageres på problemet med det samme.

Termografen udarbejder en termograferingsrapport (i overensstemmelse med de gældende standarder fra DBI), og gennemgår den med dig, så du ved præcist, hvordan du kan/skal forholde dig til det dokumenterede.

Vi sørger for den rette dokumentation og termograferingsrapport til dit forsikringsselskab.

 

Hvor tit skal man termografere?

I dag giver mange forsikringsselskaber bedre vilkår til de virksomheder, der aktivt øger indsatsen for bedre sikkerhed – som med termografi. Ved at investere i en årlig termografering, vil du sandsynligvis tjene noget (hvis ikke det hele) af investeringen hjem igen.

Forsikringsselskaber* niveauinddeler virksomheder, i forhold til potentiel fare for overophedning og overbelastning af el-tavler.

Her kan du se niveauerne:

 Virksomhedstype

 Termograferingsinterval

 Lav belastning:

Kontormiljøer, skoler og etageejendomme

Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering. Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.

 Mellem belastning:

Almindelig industri, butikker/ detailforretninger, butikscentre, håndværks-virksomheder, idrætshaller og fritidscentre.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.Dit forsikringsselskab vil næsten garanteret give dig mere attraktive vilkår, hvis du har en fast årlig aftale med os.

 Høj belastning:

Landbrug, sværindustri, store produktionsvirksomheder, slagterier, grovvarevirksomheder og medicinalfirmaer.

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt. Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt – så du får de bedste forsikringsvilkår.

 

Dalmose El-Service er godkendt og certificeret til termografering af DBI

Har du spørgsmål, eller ønsker du et tilbud, så kontakt os uforpligtende på el@dalmose-el.dk eller på 58 18 80 16 – vi ser frem til at høre fra dig!

*Kilde (forsikringsselskaber) www.forsikringogpension.dk

Kontakt os

14 + 15 =

Find os

Trafikcenter Alle 8
4200 Slagelse
CVR: 1616 7444
el@dalmose-el.dk
Tlf.: 58 18 80 16